Nordviksberg

Svenska Designhus exploaterar mark i attraktiva lägen och bygger kompletta bostadsområden med hus anpassade efter skilda kundgruppers olika önskemål och förutsättningar. Företaget ansvarar för hela processen från förvärv av mark till leverans av hus. Nordviksberg är ett nyplanerat bostadsområde i södra Skärhamn på Tjörn där Svenska Designhus kommer att bygga 36 bostäder i en första etapp. Området erbjuder boende i en fantastisk natur med närhet till salta bad och Skärhamns samhälle. Naturen inom området består av kuperad terräng i form av kala bergspartier genomskurna av smala vegetationsklädda dalgångar. Inom området finns det en mycket vacker näckrosdamm som sedan långt tillbaka i tiden kallas för ”Havet”. Svenska Designhus bygger efter naturens förutsättningar och tar tillvara på varje områdes speciella karaktär. På Nordviksberg kommer den vackra naturen att bevaras i största möjliga mån.

Svenska designhus gav oss uppdraget att  planera och gestalta Etapp 2 i projektet Nordviksberg. Etapp 2 berörde två nya områden med syftet att erbjuda bostadsrätter om 2 våningar/hus exkl souterrängplan. Målet för dessa områden var att kunna erbjuda 2:or, 3:or och ev. 4:or i en modern skärgårdsmiljö som tilltalade en bred målgrupp.