Båthandelns förvandling

Foto: Lina Ikse

Det låga, långsmala magasinet byggdes i början av 1900-talet och var ursprungligen en sjöhandel där det såldes båttillbehör och färg, med intilliggande liten brygga för dem som kom sjövägen. I samspråk med ägarna så ville vi skapa en plan som var öppen men med de funktioner som var nödvändiga för det väldigt låga och avlånga huset. Ett isolerat utrymme och ett oisolerat för fest. Vi ville skapa något som inte var typiskt skärgård med vitt, vitt ,blått, rött och vitt, utan som flörtade med det nautiska på ett annat sätt.

Svaret blev en sober ton av rotting och sisal. Det 100år gamla golvet restaurerades och alla snickerier specialbyggdes och målades i en gråskala. Det oisolerade utrymmet lämnades ofärgat och fylldes med ett jättebord för fest.